O spoločnosti

Orion Pharma Animal Health - jedna z popredných spoločností v Škandinávii
 
Orion Corporation je fínskou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá vyvíja, vyrába a predáva humánne i veterinárne farmaceutické prípravky, aktívne farmaceutické substancie, a diagnostické testy pre celosvetový trh. Orion svojimi produktami dotvára spokojný život už 90 rokov.
Orion Pharma Animal Health je jednou z hlavných spoločností v oblasti veterinárnej medicíny v Škandinávii (Fínsko, Dánsko, Švédsko, Nórsko). Produktové portfólio zahŕňa vlastné (originálne) lieky i generiká pre spoločenské i hospodárske zvieratá. Orion v Škandinávii tiež distribuuje rad produktov niekoľkých nadnárodných spoločností. 

Najdôležitejšími originálnymi produktami Orion Pharma Animal Health sú sedativa Domosedan®, Dexdomitor ®, Domitor® Antisedan®. Domosedan je určený na sedáciu hospodárskych zvierat, najmä koní, pre veterinárne vyšetrenia a ľahšie zákroky. Domitor je sedatívom pre mačky a psy. Dexdomitor®, najnovší produkt tejto skupiny, je sedatívom a analgetikom novej generácie pre spoločenské zvierata. Antisedan je protilátkou pre Dexdomitor ® a  Domitor®, ktorá sa používa k hladkému a rýchlemu probudeniu zvierat po zákroku. Mimo regiónu Škandinávie distribuuje veterinárne sedatíva Orionu najväčší celosvetový výrobca veterinárnych liečiv, spoločnosť Pfizer.

Medzi veterinárne lieky v našej distribúcii ďalej patrí antibiotikum Kefavet pre psov a mačky, nesteroidné antiflogistikum Comforion pre hospodárske zvieratá a kone, nesteroidné antiflogistiká Canidryl a Rheumocam pre psov a mačky, liečivé ušné kvapky Orilan pre psov a mačky, sedatívum Ketamidor, odčervovaciu tablety pre psy Prazitel a Zantel, unikátny nesteroidné antiflogistikum Danilon pre kone, a najnovšie Sileo, prípravok proti úzkosti a strachu z hluku u psov.

Medzi voľno predajné prípravky patrí široké portfólio produktov radu Aptus® pre spoločenská zvieratá. 
Orion se tiež zameriava na skúmanie príležitostí pre využitie našich poznatkov z vývoja humánnych produktov do veterinárnej medicíny.
Divízia Animal Health vytvára asi 7% celkového obratu Orion Corporation. Rast obratu je dosahovaný predajmi originálnych produktov a tvorbou silných lokálnych portfólií v oblastiach s vlastnou marketingovou sieťou. Orion Pharma Animal Health tiež expanduje do nových teritórií, v súčasnej dobe do východnej Európy